Apie Mus     Naujienos     Klientai     Kontaktai
Jūs esate čia Naujienos Bendroji informacija

Savaitės citata

Kiekviena mintis kuria mūsų ateitį.

Louise Hay

Turite klausimų ?

Pasirinkite mūsų specialistus ir sužinokite atsakymus į dominančius klausimus.

   
Bendroji informacija

ES struktūrinių fondų parama 2007-2013 m.

 

ES struktūrinių fondų parama nuosekliai mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų. Lietuvai skiriama bendra paramos suma 2007-2013 m. sudaro daugiau kaip 23 mlrd. litų. Parama teikiama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo.

Struktūrinių fondų parama Lietuvai teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti:

  • ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programa skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį Å«kio augimą. Å iai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktÅ«rinės paramos lėšų (3,2 mlrd. Lt).
  • Ekonomikos augimo veiksmų programai numatoma skirti didžiausią paramos lėšų dalį – 45,72 proc. (10,7 mlrd. Lt). Labai svarbu, jog net 10 proc. lėšų numatoma skirti Å«kio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.
  • Sanglaudos skatinimo veiksmų programa turi įgyvendinti viziją apie darnesnę visuomenę. Taigi gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui, mažinant atskirų regionų skirtumus, skiriama 39,08  proc. visos 2007-2013 m. ES struktÅ«rinės paramos.
  • Techninės paramos veiksmų programa – specialioji, papildoma  veiksmų programa, skirta administruoti teminėms veiksmų programoms. Å iai veiksmų programai skirta 1,4 proc. (9,2 mlrd. Lt) ES struktÅ«rinės paramos lėšų.

 

Viešojo ir privataus sektoriaus projektams, pateiktiems finansuoti iš ES struktūrinės paramos, yra taikomos skirtingos projektų atrankos procedūros. Projektai yra atrenkami taikant vieną iš trijų projektų atrankos būdų:

-         valstybinė projektų atranka. Naudojama viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai vadovaujantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais yra galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą. Projektai ir jiems skirtos lėšos turi būti numatyti nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose arba institucijų strateginės veiklos planuose.

-         regioninė projektų atranka. Naudojama viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai remiantis regioniniais strateginio planavimo dokumentais yra galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą. Projektai ir jiems skirtos lėšos turi būti numatyti regionų plėtros planuose.

-         konkursas. Naudojamas paramos verslui ir nevyriausybiniam sektoriui atveju bei viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų institucijų, ir valstybė suinteresuota skatinti konkurenciją tarp jų, siekdama atrinkti projektus, kurie duoda daugiausiai naudos ir yra kokybiškiausiai parengti ir surinkę daugiausiai balų.

 

Projektų vertinimą sudaro trys vertinimo etapai:

-         administracinės atitikties vertinimas. Šio vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

-         tinkamumo finansuoti vertinimas. Šio vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.

-         naudos ir kokybės vertinimas. Šis vertinimas atliekamas tik tais atvejais, kai projektai atrenkami konkurso būdu. Vertinimo metu atrenkami projektai, kurie iš tinkamų finansuoti projektų labiausiai atitinka specialiuosius prioritetinius atitinkamos veiksmų programos priemonės atrankos kriterijus.

Paraiškų vertinimo metu laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės, profesionalumo ir efektyvumo, proporcingumo, konfidencialumo principų.

 

 

Išsamesnė informacija apie 2007 – 2013 m. ES struktūrinę paramą internetinėje svetainėje www.esparama.lt

 
Top

Susisiekite

UAB „You&Expert“

Gedimino g. 47-206, LT-44242, Kaunas

Tel. 8 (37) 206791
Faks. 8 (37) 406965
Mob. tel.: +37065764496
El.paštas: info@youexpert.lt

Įm. kodas 301673878

PVM kodas LT100003985914

2009 © Copyright You&Expert. Visos teisės saugomos.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def